Avşar Gürpınar, İdil Erkol

Did We Understand What We Have Read? is a video work that brings together direct and straightforward reading of excerpts taken from the instruction books published by the Ministry of Education. It can be thought of as an installation that aims at bringing forth, with little intervention as possible, the conceptually fragmented and ontologically introvert nature of the educational system. The video places the viewer in a passive position in experiencing the impaired nature of the lessons from each other and from the real life. Long and short sequences of lessons move on a sinusoidal curve, getting shorter making the sentences meaningless then getting longer again. Video continues in an infinite cycle as if it is breathing.


Okuduğumuzu anladık mı?, Milli Eğitim Bakanlığı ders kitaplarından taranmış metinlerin doğrudan ve dolaysız bir şekilde dile getirildiği görüntü parçalarını bir araya getiren bir video çalışması. Eğitim sisteminin kavramsal olarak birbirinden kopuk, ontolojik olarak kendi içine kapalı yapısını en az müdahale ile açığa çıkarmaya çalışan, hem derslerin birbirinden hem de ders ile ders olmayan zamanın birbirinden keskin bir biçimde ayrı olması durumunu vurgulamaya çalışan, bunu yaparken de izleyiciyi edilgen bir konumda tutan bir yerleştirme olarak düşünülebilir. Sekanslar, uzayıp kısalarak zamansal olarak sinüzoidal bir eğri üzerinde hareket eder. Konuşma parçaları önce gittikçe kısalmakta, cümleler anlamsızlaşmakta, sonra tekrar uzamakta, video nefes alırcasına ve sonsuz bir döngü içinde akıp gitmektedir.

Did We Understand What We Have Read ? // Okuduğumuzu anladık mı? from avsar gurpinar on Vimeo.

Cargo Collective
Frogtown, Los Angeles