In order to think of the nature of objects together with the lives of those who live in a household and making sure there is no separation between designed inside and outside, we do not think there is any other way than redesigning over and over. Going off of that, using today’s open design and production possibilities, we reapproached the Autoprogettazione? Project that suggests a radical approach in terms of process.

Eşyanın tabiatını, bir konutun içinde süregiden yaşamlarla birlikte düşünebilmek, bu çevrenin içinde ve dışında tasarlananlar olarak kalmamak için, yeniden ve yeniden tasarlamaktan başka bir yol göremiyoruz. Bu düşünceden hareketle, süreç bakımından radikal bir yaklaşım öneren Autoprogettazione? projesini, bugünün açık tasarım ve üretim imkanlarıyla yeniden ele aldık.Project Team: Avşar Gürpınar, Cansu Cürgen, Görkem Özdemir
Students: