kitabı studio-x istanbul’dan ya da bizden tedarik edebilirsiniz.
you can buy this book from studio-x istanbul or us.

Cansu Cürgen, Avşar Gürpınar ve Oğul Öztunç tarafından bomontiada Alt’ta atölye çalışmaları gerçekleştirilen Muğlak Standartlar Enstitüsü (MSE) ve Günlük Hayat Dedektifleri (GHD) adlı iki araştırma projesinin bulgu ve belgeleri Gündelik Hayat Çalışmaları Yayın No. 1 kitabı ve sergisi ile kayda geçiyor.


Gündelik Hayat Çalışmaları (GHÇ) projesinin ilk iki atölyesi olan MSE ve GHD Haziran 2017’de Bomontiada’nın bulunduğu mahallede gayri resmi gündelik yaşam pratiklerinin izini sürdü. GHÇ, standart dışı ölçülerin ve bunları matematiksel bir denklik ya da sosyal/kültürel bir mekana aktarmak gerektiğinde karşılaşılan muğlaklığın edebi ve görsel temsillerini araştırır-soruşturur. Gündelik pratiklerin çok ayrıntılı ve özenli bir şekilde irdelenmesi ve bunların belgelenip derlenmesini de içerir. Yapılan atölyeler sonucunda çizim, eskiz, metin ve şemaların sunulduğu bir sergi ile araştırma sürecini anlatan Gündelik Hayat Çalışmaları Yayın No. 1 adlı basılı bir yayın ortaya çıktı.
Daily Life Studies Publication No. 1 consists of a book and an exhibition that documents findings from two research projects carried out by Cansu Cürgen, Avşar Gürpınar and Oğul Öztunç, the Institute of Ambiguous Standards (MSE) and the Detectives of Everyday Life (GHD)[1] , workshops for which were hosted at Bomontiada Alt.
MSE and GHD, the first two workshops of Gündelik Hayat Çalısmaları (GHÇ), traced the footprints of informal daily life practices and bomontiada's neighbourhood in June 2017. The research-investigation of GHÇ explores the literary and visual representation of non-standard measures and their ambiguousness when it comes to transcribing them to a mathematical equivalency or social/cultural environment. It also involves the minute and meticulous examination of the everyday practices, documentation and compilation thereof. The workshops resulted in an exhibition of drawings, sketches, texts and diagrams, as well as an official publication, Gündelik Hayat Çalışmaları Yayın No. 1 recounting the investigation's process.
Mark